Fasády

Co nabízíme v oblasti tepelně izolačních kompozitních zateplovacích systémů?

  • Fasády za použití přírodního kamene či jiných přírodních materiálů
  • Širokou škálu certifikovaných zateplovacích systémů s mnoha variantami povrchových úprav
  • Velké množství referenčních staveb
  • Vysokou kvalitu jednotlivých komponentů zateplovacích systémů
  • Návrh skladby systému z hlediska typu použitého izolantu
  • Návrh, výpočet a posouzení tloušťky navrženého izolantu
  • Cenovou a materiálovou nabídku pro Váš objekt

Štukové omítky

Štukové omítky, to je klasika. Používá se tam, kde nehrozí vypraskávání zdiva. Vypraskávání hrozí zejména tam, kde je špatná statika objektu, špatné podloží, tam tento druh fasády není vhodný.

 

Minerální omítky - akrylátové a silikátové

Tato omítka vypadá opravdu pěkně. Povrch může mít různou hrubost - od 1 mm do 5 mm. Omítka může být opatřena akrylátovým, nebo silikátovým nátěrem, který dodá omítce vámi požadovanou barvu. Někdy je možné barvu přidat přímo do omítky a fasádu není potřeba natírat.

Tento typ omítky se nanáší na jádrovou omítku opatřenou penetrací. V tomto provedení není vhodná při vypraskávání zdiva. Pokud s tím máte problémy, je potřeba mezi jádrovou omítku a minerální omítku dát armovací tkaninu do stěrky GSVA - a problém je vyřešen.

Vyhledem k velkému množství možných kombinací hrubosti povrchu, typu použitého materiálu,  barvy a podloží není možné vám říci předem konkrétní cenu.